Os contedores de Boiro cheiran que apestan.

“Instamos o alcalde a que tome cartas neste asunto y promova una urxente campaña de limpeza e desinfección destos contedores, co obxeto de evitar problemas maiores” a vez que consideramos que estos feitos teñen especial trascendencia en época estival na que nos encontramos.

Anuncio publicitario